Hotel konferencyjny w Bolesławcu, wyjazdy firmowe, turystyka edukacyjna i noclegi - Dolny Śląsk Zamek Kliczków

GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY!

Tylko u nas śniadanie wliczone w koszt rezerwacji pokoju

Pakiety Podaruj prezent Poznaj Zamek

Wydarzenia

Czytaj dalej »

Projekt UE

Zamek Kliczków sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie na realizację projektu o nazwie „Głęboka modernizacja energetyczna obiektów Zamku Kliczków” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.03.02.00-02-0011/16-00 z dnia 14.10.2016r. w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna MŚP; Typ projektu 3.2.A. Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach przedmiotowego projektu zostaną przeprowadzone przedsięwzięcia, których celem będzie podniesienie efektywności energetycznej Firmy. Planowane do realizacji przedsięwzięcia to:

- modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej. Przeprowadzony Audyt energetyczny wskazał, że istniejące zasobniki ciepłej wody nie spełniają standardów izolacyjnych i powodują znaczne straty energii.

- modernizacja przegrody strop zewnętrzny. Część poddasza nie jest izolowana, co jest przyczyną większego zużycia energii cieplnej. Niniejszy projekt ma na celu dokonanie wyeliminowania tej wady.

- modernizacja systemu grzewczego i oświetlenia LED. W ramach tego zadania przewidziano modernizację wentylacji w pomieszczeniach basenu i jego zaplecza, kuchni, Sali Teatralnej, co ma skutkować odzyskiwaniem znacznej części ciepła. Ponadto zostanie zmodernizowana kotłowania w celu zainstalowania systemów wraz z automatyką znacznie podnoszących sprawność instalacji. Kolejnym elementem tego zadania jest zainstalowanie centralnego systemu sterowania głowicami termostatycznymi. Ma to na celu automatyczne i zdalne sterowanie temperaturą w pokojach, obniżając ją gdy nie ma gości i odpowiednio wcześnie zwiększając gdy przygotowuje się pokój do używania. Ostatni element to modernizacja systemu oświetleniowego, po pierwsze wymieniając tradycyjnych źródeł na ledy, a po wtóre poprzez zainstalowanie systemu wyłączania i przygaszania światła sprzężonego z ruchem gości w danym miejscu.

Celem realizacji projektu opisanego wnioskiem jest wdrożenie u Wnioskodawcy inwestycji mających na celu uzyskanie efektu energetycznego na poziomie 37,47% oszczędności w stosunku do stanu z przed inwestycji.  

Całkowita wartość projektu wynosi 1 162 680,80 zł, w tym koszty kwalifikowane to 945 268,94 zł. Wkład Unii Europejskiej to 520 097,92 zł.

W celu zapewnienia jawności realizacji zadań na niniejszej stronie zamieszczane będą wszelkie ogłoszenia związane z niniejszym Projektem, w szczególności informacje o rozpoczętych procedurach zamówień dostaw lub usług.

AKTUALNOŚCI

7.06.2016
W postępowaniu “Prace budowlane dotyczące modernizacji przegrody stropu zewnętrznego (modernizacja ocieplenia części poddasza)” wybrana została oferta Firmy Remontowo-Budowlanej “IREK-DACH” Ireneusz Kura

7.06.2016
W postępowaniu “Prace związane z modernizacją kotłowni, wymianą zasobników ciepłej wody oraz wykonaniem centralnego systemu sterowania/regulacji głowicami termostatycznymi w Zamku” wybrana została oferta firmy Technika Cieplna sp. z o.o.

7.06.2016
W postępowaniu “Prace budowlane dotyczące modernizacji systemu oświetlenia w Zamku” wybrana została oferta firmy OPTO-LAN Tomasz Orzechowski.

7.06.2016
W postępowaniu “Prace budowlane związane z modernizacją systemu wentylacji w Zamku” wybrana została oferta firmy Klima Bart Andrzej Bartoń.”

17.05.2016

Zapytanie ofertowe: „Prace budowlane dotyczące modernizacji przegrody stropu zewnętrznego (modernizacja ocieplenia części poddasza)

Treść zapytania

Załącznik

17.05.2016

Zapytanie ofertowe: „Prace budowlane dotyczące modernizacji systemu oświetlenia w Zamku”

Treść zapytania

Załącznik

17.05.2016

Zapytanie ofertowe: „Prace związane z modernizacją kotłowni, wymianą zasobników ciepłej wody oraz wykonaniem centralnego systemu sterowania/regulacji głowicami termostatycznymi w Zamku”

Treść zapytania

Załącznik

17.05.2016

Zapytanie ofertowe: „Prace budowlane związane z modernizacją systemu wentylacji w Zamku”

Treść zapytania

Załącznik

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij