Godziny Zwiedzania Zamku Kliczków z Przewodnikiem w dniu 06.01.2020

W dniu 6.01.2020 zapraszamy na zwiedzanie Zamku Kliczków z Przewodnikiem w godzinach: 13.30, 15.00, 16.30.